Alexander counter-attacking Bahamut
Suspended on silver wings...

Mojmír Fendek's fotos

Yuna during sending ritual Yuna with Rikku and Payne

Chata

Solty

Šolty na lehátku

Holy trinity

Svätá trojica

cigarette jar

Popolník

Solty is back

Zase Šolty

Geo

Geodet

Michael the short

Malý Mišo

the pain

Ach, tá slasť

reflection

Odraz

Good morning

Dobré ráno

Fuck off!

Fuck off!

morning regroup

Ranné posedenie

Command center 1

Command center 1

Command center 2

Command center 2

Geo sleeping

Geo vyvalený

chess match

Šachisti a odborný dozor

Red bull

Red bull ti dáva krídla

at the grill

Mäsko sa už robí

Micheal and the cookies

Miško a zákusky

Visitors

Návšteva

miners woth guitar

Baník s gitarou

night falls

Večerné posedenie

music party

Hudobné posedenie

Playing something

Jožko tahá hudbu (porno)

Michael in the kitchen

Miško v kuchyni

Matheas and Geo

Maťo a Geo

Preparing the meat

Príprava mäska

Beer and cigarette

Idylka - pivko a cigaretka

Solty is already back

Šolty sa vracia

Michael in the car

Mišo v aute

Michael and Geo

Mišo a Geo

Geo and Michael

Geo a Mišo

Download all fotos in zip