Alexander counter-attacking Bahamut
Suspended on silver wings...

Homepage of Mojmír Fendek

Yuna during sending ritual Yuna with Rikku and Payne

Welcome to my homepage!

english version

Curriculum vitae

Picture of Mojmír FendekNarodil som sa 26. marca 1984 v Bratislave. Môj otec je inžinier-ekonóm a pracuje na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Moja matka je inžinierka-ekonómka a pracuje v Národnej banke Slovenska ako bankový expert. Mám dvoch súrodencov. Starší brat je zamestnaný v Hewlett-Packard a mladšia sestra študuje učiteľstvo na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Povinnú školskú dochádzku som začal v r. 1990 a ukončil som ju v r. 1998. Od tretieho ročníka som navštevoval triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky. Od piateho ročníka som sa začal učiť anglický jazyk. V r. 1998 som sa stal študentom Gymnázia na Bilíkovej ulici v Bratislave. Okrem anglického jazyka som začal so štúdiom nemeckého jazyka. V máji 2002 som zložil ústne maturitné skúšky z nasledovných predmetov: matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk a informatika s prospechom 1,1,1 a 1. Úspešne som bol prijatý na Univerzitu Komenského (na FMFI, odbor informatika). Vysokú školu som úspešne ukončil v júni 2008 a získal titul magister (Mgr.). Už od základnej školy sú mojimi záujmami predovšetkým matematika, informatika, anglický jazyk ale aj čiastočne fyzika (astronómia a optika) a trošku aj medicína. V oblasti športu ide hlavne o futbal a turistiku. Moje ďalšie koníčky sú skladanie modelov lietadiel, varenie a pečenie.

Schopnosti a špecializačné oblasti:

 • plynule ovládam anglický jazyk
 • pasívne nemecký jazyk
 • softvérové inžnierstvo (vývoj softvéru)
 • databázy (MYSQL, POSTGRESQL)
 • web stránky (HTML, XHTML, CSS, XML, XML schema)
 • web aplikácie (PHP, XSLT)
 • počítačové siete
 • návrh a optimalizácia algoritmov
 • paralelné programovanie
 • distribuované algoritmy

Aktuálne bežiace projekty:

 • Marcomage - free multiplayer on-line fantasy card game
MArcomage banner

Here is my e-mail contact information:

illuminati@pobox.sk

This webpage is made according to W3C standards listed below. If you're having problems with viewing this page than you're using a browser that does not correspond to standards (probably internet explorer). Download and install some browser like Opera or Firefox, that correspond to standards.