Alexander counter-attacking Bahamut
Suspended on silver wings...

Diploma thesis

Yuna during sending ritual Yuna with Rikku and Payne

Súvis G-systémov a Alternujúcich Turingových strojov

Porovnanie zložitostných tried GTIME, ATIME, GSPACE a ASPACE

Mojím prínosom je preskúmať zatiaľ neznáme vzťahy medzi zložitostnými triedami vyššie spomenutých paralelných modelov.

Kapitoly budú zrejme tri:

  1. Kapitola 1: Základné pojmy a definície
  2. Kapitola 2: Horné odhady
  3. Kapitola 3: Dolné odhady

Aktuálna verzia diplomovky.

Aktuálne materiály (články):